Επικοινωνία

Στοιχεία επικοινωνίας

Όρλυ Μπαρζίβ
Τηλέφωνο: 2310 234 381
Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: info@acuclinic.gr

Ταχυδρομική διεύθυνση

Καρόλου Ντήλ 6
54623 Θεσσαλονίκη
7ος όροφος

Στείλτε μας μήνυμα

Υποσελίδες