Βελονισμός

Ο βελονισμός είναι ένα θεραπευτικό σύστημα που εφαρμόζεται εδώ και χιλιάδες χρόνια και συνεχίζει να εξελίσσεται παράλληλα με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις, διατηρώντας τις εξατομικευμένες ανάγκες του ασθενή στο κέντρο του ενδιαφέροντος. Το είδος του βελονισμού που εφαρμόζουμε στην ΑcuClinic συνδυάζει την σύγχρονη επιστημονική έρευνα σε πανεπιστήμια της Ευρώπης και της Αμερικής, με την γνώση και πολύχρονη εμπειρία της Κινέζικης Ιατρικής που αποτελεί το θεμέλιο και την απαρχή του συγκεκριμένου θεραπευτικού συστήματος.

Η θεραπευτική προσέγγιση στην ΑcuClinic είναι ολιστική, δηλάδη στοχεύει στο σύνολο των προβλημάτων που εμφανίζονται στην παρούσα περίοδο, λαμβάνοντας υπόψη την συνολική εικόνα του κάθε ασθενή ως μοναδική περίπτωση. Επίσης είναι συμπληρωματική, δηλαδή εφαρμόζεται με συνεννόηση με τον θεράποντα ιατρό και σε συνδυασμό με την εκάστοτε θεραπεία που ακολουθείται ταυτόχρονα με τον βελονισμό.