Βελτίωση υγείας με ολιστική προσέγγιση

Το κέντρο βελονισμού ΑcuClinic στην Θεσσαλονίκη προσφέρει υπηρεσίες βελονισμού υψηλού επιπέδου με προτεραιότητα τον άνθρωπο και τις εξατομικευμένες ανάγκες του. Ο συνδυασμός επιστημονικής γνώσης και πολύχρονης εμπειρίας αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.