Βελτίωση υγείας με ολιστική προσέγγιση

Το κέντρο βελονισμού ΑcuClinic δημιουργήθηκε στην Θεσσαλονίκη για να προσφέρει στους κατοίκους της υπηρεσίες βελονισμού υψηλού επιπέδου με σεβασμό και ενδιαφέρον προς τον άνθρωπο και τις εξατομικευμένες ανάγκες του. Ο συνδυασμός επιστημονικής γνώσης και πολύχρονης εμπειρίας αποτελούν εγγύηση για την αποτελεσματικότητα της θεραπείας.